GDPR

Tämä koskee Kalle Halosen yritystoiminnan (Pyhäjoen tila ja Tmi Kalle Halonen) asiakasrekisteriä.

Rekisterinpitäjä
Kalle Halonen (2620484-5)
Kyynämäentie 316
25500 Perniö
0407421133
info@pyhajoentila.com / tmikallehalonen@gmail.com

Rekisterin nimi
Pyhäjoen tilan ja Tmi Kalle Halosen asiakasrekisteri

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutustiedot ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tietoja käytetään laskutukseen, asiakaspalveluun, yhteydenottoon asiakkaisiin sekä reklamaatioiden hoitoon.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan tietoja kerätään yhteydenottolomakkeen kautta, sähköpostin tai sosiaalisen median kautta tapahtuneesta yhteydenotosta, puhelimitse ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tmi Kalle Halosen asiakkaiden tietoja saadaan myös yhteisen sopimuskumppanin välittämänä.

Kotisivuillamme vierailussa huomioitavaa:
Sivustollamme käytetään evästeitä.
Käytämme Google Analytics -ohjelmaa verkkosivujen kävijäseurantaan.

Tietojen käsittely
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu tai työtehtävän kannalta on välttämätöntä.

Tietojen säilyttäminen
Rekisterinpitäjä huolehtii tarpeettomien asiakastietojen säännöllisestä poistamisesta. Lain määräämä aika säilytetään esim. matkustajailmoituslomakkeita ja kirjanpidollisia tietoja

Tietojen luovutus
Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).